Waarom Healing?…

Uncategorized

9 oktober 2018… Nieuwe Maan Meditatie & Healing

De kracht van ademhaling

je onvermoede bondgenoot bij het helingsproces

 

Observeren van de ademhaling… een basistechniek

Ademhaling en het Hart …

Je aandacht bij je ademhaling houden

Buikademhaling en bewustzijn

Ademhalen en mediteren

Oefening + meditatie op de energie van de nieuwe maan 9 oktober 2018

 

Tijdstip: 14u30 – 16u  of    18u – 19u30

Locatie: Koolmeesstraat 42 Oostende

 

Aanmelden Nieuwe Maan Meditatie & Healing

 

 

Begeleiding: Annick Verbeke

 

Wees tijdig met uw inschrijving want het aantal plaatsen is beperkt!

nota: graag soepele kledij en eventueel dekentje. (water of thee ter plaatse)

Annulation Policy

Geen categorie

De Grote Aanroep

De Grote Aanroep

Vanuit het punt van Licht in het denken van God, stroomt Licht in het denken van de mens. Dat Licht op Aarde moge nederdalen.

Vanuit punt van Liefde in het Hart van God, stroomt Liefde in de Harten van de mensen, Moge Christus op Aarde wederkeren.

Vanuit het centrum waar Gods wil gekend wordt, richte doel de kleine wil der mensen. Het doel dat de Meesters kennen en dienen.

Vanuit het centrum dat wij mensheid noemen, verwezenlijke zich het plan van Liefde en Licht. En moge het de deur verzegelen waar het kwaad verblijft.

 

Laat Licht en Liefde en macht het plan op Aarde herstellen

***

♥Als vele mensen deze aanroep iedere dag uitspreken ontstaat er een universele geestelijke publieke opinie die haar invloed zal kunnen doen gelden. De schoonheid en de kracht van deze aanroep liggen in de eenvoud. Vandaar kan iedereen deze waarheid begrijpen.

 

Een universeel gebed voor de mensheid

De Grote Aanroep is een wereldgebed dat in meer dan 50 talen en dialecten is vertaald. Het is een instrument van innerlijke kracht om mee te helpen in het Plan Gods op aarde te verwerkelijken. Wie dit gebed gebruikt kan daardoor de mensheid en Christus dienen.

De Aanroep brengt bepaalde kernwaarheden tot uitdrukking, die alle mensen in hun hart aanvaarden:

  • Dat er achter al het gebeuren een intelligentie staat, Die wij de naam God geven.
  • Dat er een goddelijk Plan van evolutie wordt uitgewerkt in het heelal, waarvan Liefde de motiverende kracht is.
  • Dat een grote individualiteit, door de christenen de Christus genoemd, de Wereld-Leraar, naar de Aarde kwam en deze Liefde belichaamde, opdat wij zouden kunnen begrijpen, dat liefde en intelligentie de uitwerkingen zijn van het doel, de wil en het Plan van God. Vele religies geloven in een Wereld-Leraar. Zij kennen Hem onder zulke namen als de Heer Maitreya, de Boddhisattva, de Imam Mahdi en de Messias.
  • De waarheid, dat alleen door middel van de mensheid zelf het goddelijk Plan kan worden verwezenlijkt.

Door aanroep, gebed en meditatie kunnen goddelijke energieën worden vrij gemaakt en in de mensheid tot werkzaamheid worden gebracht. Mannen en vrouwen van goede wil van vele geloofsovertuigingen en naties kunnen zich verenigen in dienst aan de wereld door het inbrengen van geestelijke waarden en krachten in een zwaar beproefde wereld. Mensen zijn in staat de gebeurtenissen in de wereld te beïnvloeden door gebundelde, verenigde aanroep. De kennis van dit feit, indien wetenschappelijk toegepast, kan een van de grote bevrijdende factoren in de mensheid worden.

Niemand kan deze aanroep gebruiken voor verheldering van het bewustzijn en voor geestelijke liefde zonder ingrijpende veranderingen in zijn eigen levenshouding en levensbedoeling te veroorzaken. Zoals een mens denkt, zo is hij. Wilt u deze Aanroep iedere dag in geconcentreerde aandacht denken en zeggen?

De uitwerking van ons gebed of onze aanroep, als enkeling uitgesproken, kunnen we op onvoorstelbare wijze versterken, wanneer wij ons in gedachten bewust verbinden met al diegenen, die de Grote Aanroep dagelijks gebruiken. Vele mensen vragen twee vrienden, of zij iedere dag, in gedachten met elkander verenigd, de Grote Aanroep samen willen uitspreken. Dit kan ieder doen op de plaats waar hij zich bevindt en het behoeft zelfs niet gelijktijdig te gebeuren. Zo kan de kracht van vele toegewijde enkelingen en van kleine groepen worden gebundeld door het gebruik van deze machtige aanroep en kan een “netwerk” van licht en goede wil om de aardbol worden heengeweven.

 

Wenken aangaande het werk

  • Denk iedere dag eerst enkele ogenblikken over de betekenis van de Grote Aanroep na. Tracht tot de diepere zin van de woorden door te dringen. Spreek dan de Aanroep uit in geconcentreerde aandacht. Tracht, terwijl u dit doet, Gods Licht, Liefde en Wil-ten-Goede in uw scheppende verbeelding te zien, en hoe deze energieën het hart en het denken van de mensen overal op de wereld doorstralen.
  • Indien u in een driehoekgroep wenst te werken, vraag dan twee vrienden met u een driehoek te vormen. Elke dag neemt u eerst in gedachten verbinding op met uw twee mede-driehoekwerkers, dan tracht u in uw scheppende verbeelding de driehoek als een deel van het wereldomspannende netwerk van licht te zien. Daarna zegt u de Grote Aanroep, steeds zich goed ervan rekenschap gevende, wat u zegt.

 

Verdere Inlichtingen

De Grote Aanroep sluit geen enkele godsdienst, sekte of groep uit. Hij wordt door Wereld Goede Wil verspreid als een dienst aan de mensheid; ieder heeft het recht deze Aanroep over te nemen en zelf verder te verspreiden.

 

 

Geen categorie

7 Stralenhealing

Bij Zielgerichte CONSULT & HEALING richt ik mij altijd op zelfontplooiing, bewustwording en het Ascensie proces

 

Met de 7 Stralen healing gaan we meer aandacht schenken aan de persoonlijke evolutieleer en geestelijke groei. We overlopen de frequenties van de 7 stralen gedurende 7 sessies. Bij iedere betreffende straal krijg je een krachtige en diepgaande healing.

MAAK EEN AFSPRAAK

Meer info Individuele consult

Annulation Policy

Geen categorie

Lezing te Oostende

In gesloten huiskring!

Wil je er graag bij zijn… geef gerust een seintje op +32 498 254 161

 

” Bewust bijdragen “NU” aan een mooier Leven voor onszelf, anderen en de planeet! “

 

Gratis lezing!

Bewust leven…Zelf genezen…

Hoe doe je dat?

Awareness & Selfhealing

Doorgaan met lezen “Lezing te Oostende”

Geen categorie

Dagje zee? My time?…

 

IMG_1951Wil je er eens tussenuit? een dagje of een namiddag?

Behoefte aan een NU-moment in time & space? een babbel; een thema; een verdieping?…

Now It’s your “my time”!

Voor een moment “my time” mag je gerust verdere info opvragen via mail: awareness.selfhealing@gmail.com

of

MAAK EEN AFSPRAAK

Zee…
“Ik zet mezelf hier neer in ’t zand, en luister naar
de wind
Hier bij de zee die eeuwig ruist, ben ik een beetje kind.
Hier ga ik op in het heelal, in ’t zingen van de zee.
Hier ben ik even net iets meer, dan de dingen die ik deed…”
Toon Hermans

 

Geen categorie

!Verdieping

Dagelijks beoefen ik meditatie, yoga,  I AM Meditatie  met aanvullend Lichtgebed.

voor mij zijn dit dagelijkse rituelen waarmee mijn dag start

 

 

 Intuïtief werken Chrysolight elixirs bij Stitch & Stone te Brecht naar het werk van Jutta Metzel.

Tijdens de cursus bespreken we de filosofie en de werking van de remedies met kristallen en mineralen. De volgende thema’s hebben mijn aandacht gekregen: angst (overwin je angsten en zorgen), onzekerheid (hervind vertrouwen en zekerheid), afwezigheid (leef en geniet in het hier en nu), eenzaamheid (maak contact met anderen), overgevoeligheid (blijf goed bij jezelf), moedeloosheid (vind hoop en geluk), overbezorgdheid (leef en laten leven)… Kristallen zijn “werkelijk!”een bijzonder geschenk van Moeder Aarde!

Dagelijks werken met de helende kracht van mineralen en kristalen is van bijzonder betekenis en waardevol… al van in het begin der tijden hadden mineralen en kristallen een aantrekkingskracht tot mensen vanwege hun mooie kleur, schoonheid en krachtige eigenschappen. In deze tijden waarin de mensheid individueel en collectief grote verandering ervaart is de belangstelling voor de wetenschappelijke en genezende eigenschappen groot. Ikzelf heb in werken met de kristallen een hele mooie evolutie mogen beleven wat genezing en ontwikkeling betreft. Werken met kristallen is een:

“Ode aan de rijken der magie”

 

 

Gezondheid uit de Apotheek van God!

Dagelijks werk ik met kruiden die te vinden zijn in mijn omgeving; ik heb mijn eigen kruidentuintje… ik maak mijn eigen elixirs en thee; ik droog mijn kruiden en gebruik ze vb om mijn huis te zuiveren…

 

Luisteren naar dieren

Evenals de natuur een grote invloed op me heeft, hebben dieren even goed een boodschap te vertellen. Voelen in stilte en rust…naar de spirituele en magische lessen uit het dierenrijk is voor mij een sleutel tot zelfkennis en bewustzijnsverruiming.

 

Lichtwerk academie – Tibetaans lichtwerk

Tibetaans Lichtwerk heeft mij geleerd om elke dag mijn Licht-systeem te openen.
Zodat ik verbonden en beschermd ben met de kosmische frequenties.

Verbinding met de Lichtmeesters en de hoge kosmische frequenties.
Volgen van de stroom van mijn ziel en me af stemmen op de Verheven Meesters en de Aartsengelen.

***

Verdieping in het levenswerk:

De Geheime Leer en Isis Ontsluierd door Helena Blavatsky

Het naar buiten treden van de Geestelijke Hiërarchie door Alice_Bailey

Verdieping en studiewerk rond de universele wetten en de leer van Saint Germain als leidraad en toepassing ervan in mijn dagelijkse leven   Boek van de Universele Wetten

De leringen van de Tempel door Meester Hilarion

 

“de leden van de Hiërarchie zijn die mensen die erin geslaagd zijn om meester te worden over hun fysiek, astraal en mentaal lichaam”

 

 

 

 

Geen categorie

!Bijscholing

Vier vragen die je leven veranderen by Katie Byron. The Work is een manier om de gedachten die al het lijden in de wereld veroorzaken op te sporen en te onderzoeken. Het is een manier om vrede in jezelf en met de wereld te vinden. Een krachtige methode van zelfonderzoek die je veel vrijheid, rust en regie geeft. The Work is ook op andere manieren uitgebreid en verdiept door te kijken naar feedback geven en ontvangen, “Nee zeggen is een ja tegen mezelf” en “Wat doe ik en wat voor strategieën zet ik in om geaccepteerd en aardig/slim/goed gevonden te worden”. Het geleerde is uitgediept en in de praktijk gebracht met behulp van opdrachten en sessies.  Living Hart

Eckhart Tolle Teachings De Kracht van het Nu; De Stilte Spreekt. Dit studiewerk helpt me datgene uit de weg te ruimen van wat me scheidt van de waarheid van wie ik al ben en van wat ik in de diepte van mijn wezen al weet. Persoonlijk de openingen ervaren om in het Nu te zijn, zodat ik als coach anderen hierin kan begeleiden om die dimensie van innerlijke diepte die ook vrede is bloot te leggen en aan je te openbaren.

Lichaamsgericht coachen begint bij jezelf, in je eigen lichaam zijn. Deze dag bracht me meditatie, lichaamswerk en lichaamsgericht coachen, feedback en interventies op maat … naar het werk van Karen M Hamaker.

Dag workshop familieopstellingen. We kiezen onze ouders, onze eigen familie en we kiezen onze eigen geboorteomstandigheden. Familieopstelling laat je zien dat je persoonlijke vraagstukken perfect tot uitwerking komen binnen de familie waarin je geboren bent. Voor mij bracht deze dag dat familie een ideale omgeving is om mijn Hart te openen.

Super Quantum Touch healing en technieken. Elk stadium van verandering in onszelf biedt ons de gelegenheid om onszelf in een nieuw licht te zien. Super Quantum Touch Healing gaat om concentratie en het stromen van energie. Vele van de technieken maken het noodzakelijk dat we ons zelfbesef verdiepen en moedigen ons aan om ons volledig open te stellen tijdens de reis van zelfontdekking.

Je kunt je Leven helen! Louise L. Hay Een dame met een levenswerk boordevol wijsheid. Naar binnen gaan, je lichaam voelen en je plaats vinden waar je je eigenwaarde kent, dat deel van je dat pure liefde en zelfaanvaarding is.

Opleiding Engelentherapie: samenwerken met de engelen en natuurwezens: Niets anders brengt eeuwig geluk en blijvende vreugde dan het opheffen van de scheiding tussen ik en de anderen, wij en de natuur, het praktische aardse en de hogere geest. Immers, de hogere dimensies, de engelen en de natuurwezens zijn net als wij, zuster- en broederdelen van oneindige liefde-bewustzijn. Ze zijn de toegangspoorten van onze evolutie en brengen ons voorbij onze eigen beperktheid. Onze ware natuur, de hogere intelligenties en engelen worden door ons gevoeld als een diepere “drive”, inspiratie, eenheid en hartgevoel, een gevoel dat dieper gaat en ruimer is, dan van ons IK.

Gezond Leven met mindfulness: cursus MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction). Tijdens deze opleiding heb ik geleerd wat diepgaand mediteren is dankzij buitengewone pragmatische meditatieoefeningen. Eens je ermee vertrouwt bent kan je deze technieken dagelijks toepassen. Ik heb geleerd mijn gezondheid en welzijn actief in eigen handen te nemen… ik heb geleerd te werken met mijn innerlijke hulpbronnen, en te kiezen voor ontwikkeling en zelfhealing.

“Hét nieuwe paradigma om te leven én te helen”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geen categorie

!Opleiding

Als life coach en healer waarborg ik mijn professionaliteit door ruimte vrij te maken voor intervisie met andere coaches en/of therapeuten. Ook bezoek ik met regelmaat andere  coaches en/of therapeuten voor supervisie.

Ik kan mensen helpen zover ik zelf ben en daarom blijf ik me als mens en life coach ontwikkelen. Ik lees dan ook veel en neem de tijd voor mijn persoonlijke ontwikkeling door het volgen van workshops, cursussen en trainingen op het gebied van coaching en persoonlijke- en intuïtieve ontwikkeling en healing.

Verder ben ik dagelijks buiten in de natuur vinden en doe ik aan yoga en meditatie. Dit om steeds meer bewust te ‘zijn’, in dit moment, in je eigen lichaam zijn. De belangrijkste voorwaarde om anderen liefdevol en diepgaand te kunnen begeleiden.

 

Geen categorie

!Wie ben ik

Mijn naam is Annick Verbeke.

Ik ben Life Coach en doe aanvullend Healingswerk.

Ik Ben een geliefde moeder en oma, een vriendin en vooral ook mens, net als jij. Dat betekent dat ik ook mee ga in de stroom van alledag. En toch ben ik me ervan bewust dat enkel mijn eigen ritme me voldoening, voldoende stilte en rust brengt. Juist zo kan ik leven in echt contact met wie ik ben of hoe ik me voel. Als hooggevoelige vrouw ken ik de uitdaging om bij mezelf te blijven, maar ook de kracht om juist daar aan te komen en vanuit daar te leven. Wat er ook speelt, telkens laat ik me weer opnieuw inspireren door wat “is” en gewoon te zijn zonder invloed van buitenaf.

“Embrace the life that’s calling you!”

Waarom ik life coach/healer ben geworden? In mijn werk kom ik door alle levensverhalen telkens dichtbij de essentie van het bestaan. Juist vanuit die essentie met mensen te werken geeft mij een immense voldoening. Mensen in beweging zien komen en vooral de sprankeling weer te zien in hun ogen. Dat zijn intens mooie momenten en daar mag ik bij zijn. Ik volg mijn hart en zo is mijn werk mijn passie. Laat mij je inspireren. Voel je welkom om in mijn praktijk in alle rust stil te staan bij wat er speelt in jouw leven en wat jou goed doet. Ik heb alle aandacht voor jou.