Waarom Healing?…

Wat betekent het begrip ‘healing’?
‘Healing’ betekent in het Nederlands ‘genezing’ of ‘heel worden’. Letterlijk genomen is iedere vorm van geneeskunst en zorg die door de ene aan de andere mens wordt verleend een vorm van healing.

Wat is healing?
Een mens bestaat uit lichaam, geest en ziel en is daardoor een multidimensionaal wezen. Ons fysieke lichaam wordt gedragen door een energieveld, dat in zijn verschillende dimensies en energie frequenties alle informatie over ons lichaam, geest en ziel bevat. Voordat problemen zich lichamelijk of geestelijk manifesteren zijn ze al in het energieveld waar te nemen in de vorm van verstoringen en blokkades. In de complementaire geneeswijzen is ‘healing’ een algemeen begrip waarmee verschillende vormen van energetisch werken kunnen worden bedoeld, zoals  Super Quantum Touch Healing, 7 Stralenhealing o.a…. Allen hebben als doel om via de bewerking van het energetisch veld het welzijn van de cliënt te bevorderen.

Vervangt healing reguliere geneeskunde?
Nee. ‘Healing’ is een vorm van complementaire zorg, die aanvullend is aan de reguliere geneeskunde. Wanneer een cliënt op zoek is naar genezing voor een lichamelijke of geestelijke klacht werkt de healer ondersteunend aan de behandelend arts. Daarnaast wordt een healer vaak bezocht door cliënten die (zonder verdere reguliere ondersteuning) bezig zijn met hun persoonlijke ontwikkeling.

Voor wie is healing geschikt?
Healing is in principe voor ieder mens geschikt, er is geen eis aan leeftijd of gezondheid voor de toepassing van healing. Wel is het zo dat er binnen deze hele brede doelgroep specialisaties zijn. Zo vraagt het werken met kinderen om een andere aanpak dan het werken met stervenden en heeft het werken met psychiatrische patiënten ook weer een hele andere dynamiek dan het werken met mensen in het kader van persoonlijke groei.

35424659_810963389095735_2719788027307098112_n

Biedt healing ondersteuning bij genezingsprocessen van lichamelijke ziekten?
Ja, in geval van lichamelijke ziekte kan healing ondersteuning geven aan het genezingsproces, als aanvulling op de reguliere geneeskunde. Enkele voorbeelden zijn: Ondersteuning bij ingrijpende medische behandelingen, zoals begeleiding voor, tijdens en na operaties, chemotherapie en bestraling; het resultaat van healing ligt dan op het vlak van pijnverlichting, bevorderen van herstel en het verkorten van de hersteltijd, alsmede het inzicht verwerven in de betekenis en acceptatie van de ziekten in je leven. Ondersteuning bij chronische ziektes zoals me, ms, rsi of reuma. Het resultaat van healing ligt dan op het vlak van pijn verlichting, versoepeling van het lichaam en verbetering van de algehele conditie, alsmede ook weer het inzicht verwerven in de betekenis en de acceptatie van de ziekte in je leven. Ondersteuning bij acute situaties, zoals ongelukken, het stervensproces en andere traumatiserende omstandigheden. Het resultaat van healing ligt dan op het vlak van ondersteuning in het moment, stabilisatie, kalmering en voorbereiding op het medische proces.

Biedt healing ondersteuning bij het genezingsproces van geestelijke aandoeningen?
Ja, in geval van geestelijke ziekte kan healing ook ondersteuning geven aan het genezingsproces, als aanvulling op de reguliere geneeskunde. Enkele voorbeelden zijn: Ondersteuning bij burn-out; het resultaat van healing is dan gericht op het hervinden van de innerlijke levenskracht en de fysieke vitaliteit. Het leren omgaan met en verminderen van fobieën, crisissituaties, verslavingen, eetstoornissen en depressies. Ondersteuning bij rouwverwerking of stervensbegeleiding. Ondersteuning bij traumaverwerking, zoals seksueel misbruik en oorlogstrauma’s. Het resultaat van healing ligt op het hervinden van balans, verwerking en integratie.

Biedt healing ondersteuning bij persoonlijke groei?
Ja, in geval van persoonlijke groei geeft healing ondersteuning aan het algemene, persoonlijke proces van ontwikkeling. Voorbeelden zijn: Wie ben ik? Wat wil ik? Het helpt om het onbewuste, onontgonnen gebied in jezelf te verkennen en verdrongen levenskracht vrij te maken.

Wat is healing niet?
‘Healing’ heeft voor veel mensen iets magisch. De healer werkt met energie en de spirituele wereld en wordt daarom vaak geassocieerd met wonderen. Zeker in het geval van terminale ziektes komen mensen, die in het reguliere circuit zijn uitbehandeld, in de laatste fase van hun ziekte naar een healer met de hoop dat de healer hen kan redden. Vaak is dat ijdele hoop. Een healer is geen tovenaar! Een healer kan een cliënt in zijn proces naar beste kunnen begeleiden, maar healing betekent geen garantie voor genezing. Er zijn wel wondergenezingen bekend in de wereld, maar evenals in de reguliere sector zijn dat de uitzonderingen op de regel.