Intuïtief Coachen van Hart tot Hart

‘Zingeving en bewustwording zijn mijn pijlers in de combinatie van Westers en Oosterse denkwijzen met als basis een holistisch mensbeeld. Mijn passie en ervaring liggen in het in beweging brengen van innerlijke kracht en bezieling, met een positieve uitwerking op zelfkennis, verantwoordelijkheid en authenticiteit. Ik vind het een uitdaging om een proces te faciliteren waarbij we samen een brug kunnen slaan tussen hoofd en hart en op een dieper spiritueel niveau inzicht verwerven in onszelf en in onze unieke verbinding met anderen’.

 

♥Samen met jou bewandel ik graag dat pad van “courage en lef” te durven leven vanuit jouw kwetsbaarheid met jouw eigen Kracht en Potentieel!♥

Ik Coach en motiveer op gebied van persoonlijke ontwikkeling en gedragsverandering. Een groot gedeelte van mijn werkervaring heb ik opgedaan op gebied van levenservaring.

Wat ik fascinerend vind…

Mensen fascineren mij. Vragen als “Wat doet een mens bewegen, wat is de motivatie om te doen wat ze doen of juist niet? Is het leven of overleven? ” houden mij bezig.

Mensen helpen hun doelen te formuleren en te realiseren door mensen in de eigen oorspronkelijke kracht te laten komen, waardoor kansen en onbenut potentieel optimaal kunnen worden benut.

Mijn motivatie…

De vragen bleven knagen en daarom ben ik mij meer gaan verdiepen in de    psychologische achtergronden van menselijk gedrag, in counselen en coachen.

Waar sta ik voor …

Ik sta voor meer plezier, balans en harmonie in het leven en het beste uit jezelf en    anderen halen.

Ieder mens is uniek en heeft een onbenut potentieel, eigenschappen waar je niet        bewust van bent en nog ontwikkeld kunnen worden. In ons leven worden we bloot    gesteld aan externe factoren in de wereld om ons heen. Normen, waarden, eisen,           verwachtingen en impulsen van buitenaf, die ons onbewust beïnvloeden, waardoor we    het contact met onszelf verliezen ♥

MAAK EEN AFSPRAAK

Tarief & Info Consult

Annulation Policy

Privacy