Geboorte Constellatie op Zielsniveau

Voor mij begon het zo’n 25 jaar terug… zelfstudie, workshops ,diverse opleidingen … vele deuren zijn opengegaan… ik had één droom en een diep verlangen … mijn grote PASSIE en MISSIE met anderen delen en hen verder helpen naar ieders unieke Zielendoel . Ik reik inzichten aan, coach en motiveer op basis van mijn eigen ervaringen… de nieuwsgierigheid om een dieper inzicht te krijgen in het levenspatroon groeide in de overtuiging dat het nuttig en welkom zou zijn voor anderen….  Ik kreeg sleutels en ontmoet leraren die me verder hielpen … Mijn doel is mensen te helpen hun persoonlijke spirituele weg effectiever te gaan.

In de Dhammapadda zei de Boeddha: ‘De weg ligt niet in de hemel, de weg ligt in het Hart ♥


Geboorte Constellatie op Ziel-Niveau

Een van de belangrijkste structurele en fundamentele relaties in ons leven is die tussen de persoonlijkheid en de ziel, en het verbindende veld dat hen verbindt. Dit wordt ofwel door de Sanskrietnaam, de Antahkarana of onlangs door een meer populaire definitie de Regenboogbrug genoemd. Deze komen ook uit de oude wijsheidsleringen die ons helpen bij het nastreven van een beter intuïtief begrip van het contact met de levenskracht. In de uiteindelijke analyse is de waarheid van een studie echter alleen gerelateerd aan de stem van de eigen innerlijke waarheid, en het vinden van die innerlijke stem valt samen met Walking the Path. Om onze eigen persoonlijke waarheid te onthullen, moeten we onze persoonlijkheid voorbereiden om de aanwezigheid van de Ziel te ontvangen. Alleen dan mogen we zeggen: “Wat ik in mijn leven probeer te presenteren, identificeer, ervaar en neem ik mijn verantwoordelijkheid als de Waarheid voor mij”.

Blind enthousiasme kan als een emotionele storm werken en wijsheid blokkeren. Het is geen haast, maar geduld, dat je verder op het pad brengt. Wijselijk zul je je leven op orde brengen, je mentale apparaat voeden en je vervolmaking op natuurlijke wijze laten ontvouwen.

Bij het nastreven van spiritualiteit ben je uiteindelijk alleen, want jij moet de weg naar zelfbeheersing vinden. Jij bent het, de Zoeker, die moet construeren door zelfdiscipline met behulp van je link naar de maat van de huidige evolutie.

Astrologisch gezien wordt het pad geregeerd door het achtste huis, omdat het het raamwerk is om moeilijk op te lossen problemen en het doorbreken van gewoonten te beheren. Dus de arena voor het zuiveren van karakters en om je zeven centra in werking te stellen. Als het mystici-veld en de sector van cellulaire regeneratie, bevat het achtste huis de mysteries van de transformatie die nodig is in deze incarnatie, of overgang, en hoe je van het aardse stadium naar de doodstoestand gaat, en zo verder.

Hoe vind je “de weg “? Het is een persoonlijkheid gecentreerde kwestie die diep in u wordt aangetroffen. Tijd in stilte doorbrengen; wees eerlijk tegen jezelf; onderscheidend zijn; wees gemotiveerd en vrij van egoïsme. Sta moedig terwijl u tegen de getijden van de tegenzin komt. Zie moeilijkheden onder ogen, keer er nooit van af. Je moet je aanpassen, veranderen om dat verschil op te vangen. Door juist te denken, houd je je etherische lichaam gezuiverd om de redenen van de ziel. Je bent energie en energieën moeten met Hart en Geest worden behandeld. 

Ken je horoscoop, zie het in je geestesoog als het achtergrondpatroon. Ga op zoek naar manieren om te pionieren, om causaal te zijn en om effectieve dienst te verlenen, want dat zijn de wegen naar Discipelschap.

Met behulp van spirituele astrologie hoort en leest men zoveel over initiatie, wat gewoon een punt in de evolutie is na een lange en moeilijke periode van het vergaren van kennis, inzicht, wijsheid en intuïtie, wanneer je bewustzijn tot een bepaald niveau wordt verhoogd. Vanaf dat moment word je gemotiveerd door, of blijf je op dat hogere niveau van bewustzijn staan.

Allereerst is er een innerlijk proces aan de hand. Inwijdingen duren vele levens, en dit geldt in het bijzonder voor de eerste en tweede, kleine inwijdingen genoemd. alle inwijdingen, waarvan vele onbekend zijn na de glorieuze vijfde – genaamd de Ascension – zijn in feite zuurverdiende vrijheid, onafhankelijkheid van zelf-gevangengenomen ideeën en gebrek aan begrip vanwege niet-opgenomen kennis (kennis is er altijd om ernaar te streven), gewoon de vrijheid denken, handelen, projecteren, creëren en causaal zijn op het eerder verdiende punt van verhoogd bewustzijn. Het individu ziet zijn pad.

Exoterische astrologie beschrijft het potentieel van de ontwikkeling van het menselijk leven vóór een afstemming op de spirituele component van het menselijk bestaan. Deze astrologie behandelt de kenmerken en kwaliteiten van de zich ontwikkelende mens terwijl hij een ‘leven’ leidt waarin het bewustzijn van de Ziel ontbreekt. Deze vorm van astrologie beschrijft alledaagse gebeurtenissen die mensen meemaken. Het behandelt levensgebeurtenissen en omstandigheden die door de mens worden ervaren, en behandelt een reeks aardgebonden reacties die worden gestimuleerd tijdens het ‘leven’ van een mens.

 Esoterische astrologie beschrijft de menselijke spirituele ontwikkeling op aarde. Het behandelt menselijke kwaliteiten en activiteiten die zich ontwikkelen als individuele mensen een bewustzijnsontplooiing ondergaan, die verder gaat dan een bewustzijn van het materiële bestaan ​​van de aarde. Esoterische astrologie beschrijft het gebruik van menselijk gedrag dat zich ontwikkelt als mensen zich tijdens hun leven individueel op de Ziel afstemmen. Hoewel dezelfde symbolen zowel in de exoterische als in de esoterische astrologie worden gebruikt, werkt esoterische astrologie met een aanvullend begrip van de planeten en tekens, dat betrekking heeft op een innerlijke werking of zielsrichting van de mens. 

Esoterische astrologie is een wetenschap die zich de afgelopen 100 jaar intuïtief heeft ontwikkeld om nieuwe inzichten te produceren. Deze nieuwe inzichten helpen bij het verklaren van verschuivingen in het menselijk bewustzijn die verband houden met het huidige ‘aanbreken’ van het Aquariustijdperk.

Wat wil ik eigenlijk? Wat houdt me nu toch tegen? Hoe vind ik een nieuwe balans?…

Deze drie levensvragen horen bij alle facetten van het leven. Een diepe kijk op jouw leven, brengt je tot de mens die je vandaag wilt zijn.

Welke uitdaging je ook kent in jouw leven, het vraagt om een nieuwe balans tussen alle levensgebieden. Je vraag kan te maken hebben met je privéleven, je werk, je persoonlijkheid of met lichamelijke problemen. Met jouw geboorte constellatie zoom je hierop in, maar tegelijkertijd is er ook alle ruimte om jouw hele leven onder de loep te nemen.

De Geboorte constellatie is dus een holistische benadering: de mens is één geheel en alles staat in verbinding met elkaar. Waarschijnlijk herken je dit wel of wil je het graag weer ervaren. Als je vastgelopen bent in je leven, kun je het gevoel hebben dat er helemaal geen beweging meer in zit. Om jezelf weer als geheel te ervaren en de kracht te hebben een leven te leiden vanuit jouw “geboorterecht“, dan kan een verdieping in jouw constellatie een uitnodiging zijn om op pad te gaan. In beweging komen tot je weer je zelf bent.

MAAK EEN AFSPRAAK

Tarief & Info Constellatie

Wat heb ik nodig:

naam (volledig), geboortedatum en tijdstip + geboorte plaats

Met deze gegevens maak ik jouw persoonlijke constellatie, het is jouw persoonlijke Blauwdruk. Ook leg ik de verbinding met Kristallen en andere Lichtwezens die zijn afgestemd op jouw unieke plan.

De constellatie wordt uitvoerig besproken tijdens een consultafspraak.

***